Etiske regler

  1. Moder Jords oppbyggende energier er vår retningsviser, og vi opptrer med respekt og verdighet i alle forhold til Moder Jord.
  2. Vis respekt for andre menneskers energier, og unnlat å påvirke andre uten tillatelse eller samtykke fra dine medmennesker.
  3. Opptre slik at du framsnakker andre i Arktisk Sjamansirkel og vis respekt for andres trossystemer og ritualer.
  4. Vær med å skape et godt fellesmiljø i Arktisk Sjamansirkel, både på facebook og ved arrangementer, og vis ansvar for at handlinger er til det beste for deg selv og andre.
  5. Vær bevisst på din rolle som sjamanistisk praktiserende og ta ansvar for dine handlinger, både økonomisk, seksuelt, fysisk og psykisk.

Skulle det oppstå vanskelige situasjoner, kontaktes rådet for veiledning.