ARKTISK SJAMAN SIRKEL

Arktisk Sjamansirkel er en åpen forening der man med respekt for hverandre og
Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet. Sirkelen vil skape forståelse for
Moder Jords åndelighet med inspirasjon fra samiske og andre urfolkstradisjoner.

Bilde: Anna-Katariina Hollmérus

©2020 by Arctic Shaman Circle. Proudly created with Wix.com