Velkommen til Arktisk sjamansirkels hjem på Internet! Ikke mye innhold her nå, men vi jobber hardt for å få siden opp i løpet av april 2021! Velkommen tilbake!

Arktisk sjamansirkel er en åpen forening der man med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet. Sirkelen vil skape forståelse for Moder Jords åndelighet med inspirasjon fra samiske og andre urfolkstradisjoner.