KJERRINGTiNDERKLÆRINGEN

Postet på Wix-plattformen 25. jan. 2020 av Hege Dalen Vi erkjenner atModer Jord og mennesket er en del av en helhet:Naturen er kulturens hjem.Naturverdi og menneskeverd går ut på et.Det […]

Read More »