Arktisk sjamansirkels råd

Arktisk sjamansirkels forening ble startet på initiativ av rådsmedlemmene Erena Rhöse, Nadia Fenina og Helge Dalen. Rådet kan bestå av inntil 12 tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. Arktisk Sjamansirkel råd er foreningens sakkyndige omkring åndelige spørsmål, og er også de som representerer Arktisk Sjaman sirkel forening i offentlig sammenheng, utfører felles seremonier og ritualer på vegne av sirkelen på områdene sirkelen er engasjert.

Erena Rhöse

«Jeg er hedret av å være med i Arktisk Sjamansirkels råd for å medvirke for en felles kjærlighets takknemlighet til Moder Jord. Hun er mitt allt. Jeg har Moder Jord som min viktigste læremester. Dette er min mening om livet, jeg er her med moderen for å elske henne.»

Erena Rangimarie Rhöse er en stor seremonimester og healer som bruker sangen for å kommunisere med Moder Jord og vårt forhold til henne. Hennes navn betyr flygende, fredsstjerne på maori-språket. Hun er Vannsjaman, Tohunga wai wiaora Arohanui fra Aotearoa (New Zealand), og er høvdingedatter av Ngati Kahungunu, Ngai Tahu, Raukawa og medlem av kongefamilien fra Waikato-stammen. Hun bor sammen med sin svenske mann i Sverige, men reiser regelmessig til New Zealand.

Erena er bærer av stammens kunnskap og Doctor of Maori Traditional Medicine. Erena er blitt invitert til mange land for å holde tale og foredrag som talskvinne for jordens minoriteter og urfolk. Noe som har ført til invitasjoner og møter med blant annet med Paven, Amrita Nanda May fra India og Dalai Lama. Hun har holdt foredrag i religion og vært gjestforeleser på Karlstad Universitet i øko-filosofi/ekosofi.

I hele Norden er hun kjent, også i de samiske samfunnet, som en stor healer og sjaman. Gjennom hennes enorme kunnskap, klarsynthet og kjærlighet har hun gitt mange samer kraft og selvtillit til å styrke sin åndelige kulturarv.

Erena mener man ikke kan arbeide med retten til land og vann, uten å ta tak i den åndelige delen av det hele. Vi ER naturen vi har rundt oss.

Nadia Fernina

Nadia Fenina (Nadezda Lyaschenko) er fra en tradisjonell reindriftsfamilie fra landsbyen Shongui utenfor Murmansk. Nadia er en av de etablerte samiske sjamanene i Sápmi som arbeider med formidling på et offentlig nivå med å ta tilbake den gamle samiske åndelige kulturarven. Hun er åpen og aktiv i utviklingen av ritualer, seremonier – og deling av kunnskap om myter fra russisk Sápmi. Nadia Fenina er kjent for sine magiske, vakre sang og tromming. Hun har gitt ut flere bøker om samisk historie og kultur, foreløpig kun på russisk. Hun er også en dyktig håndverker og billedkunstner. Hennes virke som kulturformidler har ført henne såvel til mange urfolkssamfunn på Nordkalotten – og inn i akademiske miljøer i bl.a Moskva.

Ánde Somby

Ánde Somby har dype røtter i de samiske tradisjonene i Finnmark gjennom sin familie. Han har bred erfaring som jurist og har fortiden et postdoktorat ved juridisk fakultet ved universitetet i Tromsø. Urfolkenes rettsstilling er fortsatt mangelfullt ivaretatt. Et hovedproblem er det er mangelfulle kunnskaper og forståelse for urfolks historie, livsform normer og verdier.

Ánde Somby er multikunstner og er forfatter, visuell kunstner, joiker og musiker Ande sier: «Tradisjonelt var våre mennesker dypt respektert av sine nabofolk for sin spirituelle styrke. Spiritualitet dreier seg om å bry seg og om å dele. Jeg skal vise litt av vår spiritualitet ved å bry meg og meddele dere bilder, joiker, tanker og kreativitet. På den måten vil jeg vise livskraften, gleden og styrken i vårt folk.» «Jeg er jurist. Jeg har praktisert som profesjonell joiker fra jeg var 14 år gammel. Jeg har også vært grunnlegger av musikkseksjonen til DAT, redaksjonen, hvor jeg også var produsent. På det personlige nivået har jeg snakket med dyr og fugler. Jeg bruker å kommunisere med dem. Jeg har helbredet mennesker.

Hva jeg kan ta med til bordet: Jeg kan historiene. Jeg vokste opp i den sjamanistiske tradisjonen. Motstandskraft har vært på vei for å gjenopprette sjamanisme. Motstandskraft skjer mellom tradisjon og innovasjon. Jeg bruker det i hverdagen. Jeg pleier å fortelle historien om reinen og mannen. Vi må spise tallerkenen veldig ren, med de mulighetene vi har rundt oss. Det må være morsomt, vakkert eller praktisk. Vi må oppfylle den etiske plikten vi har til reinen for å gi opp dette livet. Å være nyskapende i måten han spiser kjøttet på. Og å betale tilbake er å lage små øreringer. En måte å være i pendelen mellom innovasjon og tradisjon».

Francis Joy

Francis Joy har et postdoktorat ved Arctic Center, University of Lapland, Rovaniemi med fagene komparativ religion, europeisk historie og religionsvitenskap. Han har fått publisert vitenskapelige artikler om samisk sjamanisme og forholdet mellom sjamanisme og forhistorisk bergkunst.

Francis er Holistisk terapeut, sertifisert utøver i soneterapi og Masterlærer i Reiki.

«Jeg har vært involvert i druidtradisjonen i 23 år og fra 1996 som healer. Siden jeg bor i det arktiske landskapet prøver jeg å finne en kobling mellom druiden og arbeidet jeg gjør ved universitetet. Spesielt bergkunsten har vært viktig. Jeg prøver å synliggjøre sjamanismen, så den ikke forsvinner inn i stillhet. Det er fortsatt mennesker som praktiserer sjamanistisk arbeid. Arbeidet til Eirik Myrhaug Myrhaug Partapuoli med ritualer for de fire himmelretningene og koblingene mellom økologi og land er viktig. Bli fri til å utøve sjamanisme. Bli fri fra forfølgelsen fra da romerne invaderte druidene. Den åndelige øvelsen er knyttet til landet. Det er en kolonihistorie som har funnet sted. Hvis jeg kan bruke ferdighetene mine til å styrke mennesker, stiller jeg til tjeneste».

Hege Dalen

Hege er koordinator for Arktisk Sjamansirkelråd.Hun er født og er bosatt i Hattfjelldal på Helgeland. Hege er en av stifterne av Arktisk Sjamansirkel og har et sterkt ønske om å ta vare på og utvikle den spirituelle kulturarven inn i den nye tiden. Nærheten og kjærligheten til et samisk levende landskap medfører et ansvar om å ta vare på Moder Jord. Hege er ildsjel og arrangør av Villkvinneseminaret i 10 år, programsjef og produsent for Isogaisa i 7 år. Som bakgrunn er hun kunst- og kulturformidler med produkjson og formidling av kunstutstillinger, kulturarrangementer og konserter. Hun har vært markedssjef på nasjonal og nordisk nivå, prosjektleder for Interreg-prosjekt, samt lærer i spansk og norsk for fremmedspråklige. Hun har også jobbet 5 år på sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal.


Hege har ved ulike anledninger samarbeidet med sjamanene Ailo Gaup, Robert A. Vars- Gaup, Anette Høst, Ronald Kvernmo, men aller mest maori Erena Rangimarie Rhöse.