Om Arktisk sjamansirkel

Arktisk sjamansirkel er et nettverk der vi med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet i samfunnet. Sirkelen vil arbeide for en bedre forståelse av Moder Jords åndelighet basert på samisk, andre urfolk og andre nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

Delmål

 • Bidra til at alle samer og andre urfolk i nord kan få tilbake og utvikle sin åndelig kulturarv i henhold til FN ́s menneskerettigheter.
 • Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, næring, kultur og urfolks åndelighet.
 • Synliggjøre samisk, andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.
 • Gjøre etiske regler for sjamanistisk praksis tilgjengelig og aksepterte i samfunnet.
 • Arktisk Sjamansirkel skal skape et miljø der sirkelen er drivkraft.
 • Arktisk sjamansirkel skal være et samlende og inkluderende nettverk for alle sjamanistiske arbeidere.
 • Utvikle en sirkel som som omfatter Sápmi og andre land med urfolk fra Arktiske strøk: Russland, Japan, Alaska, Canada, Grønland, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.
 • Gjøre sjamanistisk praksis akseptert som en profesjon.
 • Bidra og gjennomføre åndelig aktivisme: Aksjoner for støtte og utvikling av urfolks åndelige tilknytning til naturen.


Organisasjonen – Hvem er vi?

Sjamanrådets medlemmer

Rådet er foreningens sakkyndige om åndelige spørsmål og foreningens ansikt utad. Rådet består av tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. Nye rådsmedlemmer velges av rådsmedlemmene i konsensus.

 • Erena Rhöse
 • Nadia Fenina
 • Hege Dalen
 • Ande Somby
 • Francis Joy


Styret i foreningen Arktisk sjamansirkel

Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med foreningens formål. Styret har inntil 7 medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Valgene gjelder for 2 år.

Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med foreningens formål.

 • Eirik Myrhaug Partapuoli: Styreleder
 • Inger Lise Nervik: Nestleder, ansvar for medlemmer
 • Ingunn Lund-Vang: Presseansvarlig og ansvar for instagram
 • Jostein Andersen: Ansvar for facebooksiden som kalles Arktisk Sjamansirkel pluss hovedansvar og teknisk support for websiden
 • Rebekka Sørli: Ansvar for fullmåneseremonier og bidrar til innhold på sosiale medier
 • Gunhild Amundsen Bruheim: Kasserer, skaffe sponsorer
 • Bjørn Kristian Igeland: Varastyremedlem
 • Espen Olsen: Varastyremedlem