Søk
  • ArktiskSjamansirkel

Seremoni for balanse i naturen - redd reinen og skogens ville dyr

Oppdatert: 24. juli 2020

Arktisk Sjamansirkel holder seremoni i Hurdal onsdag 1. april kl. 1800 for å styrke reinens og store dyr i utfordringene med de store snømengdene og de klimatiske forholdene som har rammet store deler av Norden og Arktisk område.


I etterkant av seremonien inviteres du til å delta på vårt første webinar for å dele opplevelser og snakke om hva vi kan gjøre for å følge opp videre.
Alle kan gjøre en seremoni "der du er" onsdag kl 18, så møtes vi på ZOOM-møtet etterpå kl 20. Meld dere på arrangementet, så sender vi link :)


Her er forberedelsen til seremonien som Eirik Myrhaug har initiert og laget. Dere holder seremonien slik dere ønsker med dette utgangspunktet:


«Vi står i sirkelen

og er samles fra øst, sør, vest og nord

i kontakt med alle elementene ild, vann, jord og luft.


Vi ber om balanse i værsystemet i hele området og at alle dyrene oppnår de beste betingelsene i den rådende situasjonen.


Vi ber våre forfedre, Moder Jord og universet

om hjelp og styrke til å gå igjennom utfordringene reinen og reindrifta har med snø og værforholdene.


Vi ber om at samfunnene i Norden og Arktis blir oppmerksomme på den vanskelige situasjonen og at det settes inn ressursen inn for å hjelpe dem.


Vi henstiller alle som ferdes i skog, mark og fjell om å vise hensyn til alle dyrenes utfordringer- og vise respekt for reinens situasjon.»


Meld dere på arrangementet - så blir du med på ZOOM-webinaret!


I STYRKE OG KJÆRLIGHET FOR MODER JORD

120 visninger1 kommentar

©2020 by Arktisk Sjamansirkel | Organisasjonsnummer: 921 800 398