• arktisksjamansirkel

Fellesmeditasjon i sirkelen


Torsdager kl 21-22 er tiden for vår fellesmeditasjonen hvor vi samles for meditasjon, bønn, tromming, chanting, joik, dans eller andre former for åndelige uttrykk. Dette er et hellig rom og en åndelig møteplass for sirkelen.


Delta fra der du er og i den form som er naturlig for deg. Alene eller kanskje noen samler seg i mindre sirkler og kobler seg på denne Arktisk Sjamansirkels åndelige verksted og ukentlige hellige time.


Meditasjonen er for medlemmer av Facebook-gruppen Arktisk Sjamansirkel. Slik sikrer vi oss mot forstyrrelser og det hjelper oss å fokusere. Vi starter med en avslapningsøvelse før trommereisen.


Det er Jostein Andersen som nå holder i meditasjonene med trommereisene på torsdag kl 21:00. Følg link på Facebook: Arktisk Sjamansirkel fellesmeditasjon

KJÆRLIGHET ❤ RESPEKT 🌺 SANNHETFELLESKAP 🌎 ÅND 🔥 VISDOM


0 visninger

©2020 by Arctic Shaman Circle. Proudly created with Wix.com