Om Arktisk Sjamansirkel

Arktisk sjamansirkel er et nettverk der vi med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet i samfunnet. Sirkelen vil arbeide for en bedre forståelse av Moder Jords åndelighet basert på samisk, andre urfolk og andre nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

Delmål

- Bidra til at alle samer og andre urfolk i nord kan få tilbake og utvikle sin åndelig kulturarv i henhold til FN ́s menneskerettigheter.

- Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, næring, kultur og urfolks åndelighet.

- Synliggjøre samisk, andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

- Gjøre etiske regler for sjamanistisk praksis tilgjengelig og aksepterte i samfunnet.

- Arktisk Sjamansirkel skal skape et miljø der sirkelen er drivkraft.

- Arktisk sjamansirkel skal være et samlende og inkluderende nettverk for alle sjamanistiske arbeidere.

- Utvikle en sirkel som som omfatter Sápmi og andre land med urfolk fra Arktiske strøk: Russland, Japan, Alaska, Canada, Grønland, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.

- Gjøre sjamanistisk praksis akseptert som en profesjon.

- Bidra og gjennomføre åndelig aktivisme: Aksjoner for støtte og utvikling av urfolks åndelige tilknytning til naturen.

ORGANISASJON - HVEM ER VI?

SJAMANRÅDETS MELDEMMER:

Eirik Myrhaug 

Erena Rhöse

Nadia Fenina

Hege Dalen ​

Rådet er foreningens sakkyndige om åndelige spørsmål og foreningens ansikt utad. 

Rådet består av tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. Nye rådsmedlemmer velges av rådsmedlemmene i konsensus.

 

STYRET ARKTISK SJAMANSIRKEL FORENING :

Eirik Boie Myrhaug: Styreleder 

Gro Eilefsen: Nestleder

Vivi Røreng: Sekretær, stedfortredende nestleder

Jostein Andersen: Styremedlem, med ansvar for facebooksiden som kalles Arktisk Sjamansirkel.

Nina Alida Nordbø: Styremedlem, med ansvar for Arktisk sjamansirkels fellesmeditasjoner og rekruttering til Sirkelen.

Helge Bakkevoll: Styremedlem, med hovedansvar og teknisk support for websiden.

Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med foreningens formål. Styret har inntil 7 medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Valgene gjelder for 2 år.

DAGLIG LEDER

Hege Dalen: Daglig leder og koordinator mellom rådet og styret. Kasserer inntil videre.

©2020 by Arktisk Sjamansirkel | Organisasjonsnummer: 921 800 398