Om Arktisk Sjamansirkel

Arktisk sjamansirkel er et nettverk der vi med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet i samfunnet. Sirkelen vil arbeide for en bedre forståelse av Moder Jords åndelighet basert på samisk, andre urfolk og andre nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

Delmål

- Bidra til at alle samer og andre urfolk i nord kan få tilbake og utvikle sin åndelig kulturarv i henhold til FN ́s menneskerettigheter.

- Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, næring, kultur og urfolks åndelighet.

- Synliggjøre samisk, andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

- Gjøre etiske regler for sjamanistisk praksis tilgjengelig og aksepterte i samfunnet.

- Arktisk Sjamansirkel skal skape et miljø der sirkelen er drivkraft.

- Arktisk sjamansirkel skal være et samlende og inkluderende nettverk for alle sjamanistiske arbeidere.

- Utvikle en sirkel som som omfatter Sápmi og andre land med urfolk fra Arktiske strøk: Russland, Japan, Alaska, Canada, Grønland, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.

- Gjøre sjamanistisk praksis akseptert som en profesjon.

- Bidra og gjennomføre åndelig aktivisme: Aksjoner for støtte og utvikling av urfolks åndelige tilknytning til naturen.

ORGANISASJON - HVEM ER VI?

SJAMANRÅDETS MELDEMMER:

Eirik Myrhaug 

Erena Rhöse

Nadia Fenina

Hege Dalen 

Ande Somby

Francis Joy

Rådet er foreningens sakkyndige om åndelige spørsmål og foreningens ansikt utad. 

Rådet består av tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. Nye rådsmedlemmer velges av rådsmedlemmene i konsensus.

 

STYRET ARKTISK SJAMANSIRKEL FORENING :

Eirik Boie Myrhaug: Styreleder 

Gro Eilefsen: Nestleder

Vivi Røreng: Sekretær, stedfortredende nestleder

Jostein Andersen: Styremedlem, med ansvar for facebooksiden som kalles Arktisk Sjamansirkel pluss hovedansvar og teknisk support for websiden

Nina Alida Nordbø: Styremedlem, med ansvar for Arktisk sjamansirkels fellesmeditasjoner og rekruttering til Sirkelen.

Ingunn Lund-Vang: Styremedlem, presseansvarlig og ansvar for instagram

Inger lise Nervik: Styremedlem, ansvar for medlemmer

Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med foreningens formål. Styret har inntil 7 medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Valgene gjelder for 2 år.

DAGLIG LEDER

Hege Dalen: Daglig leder og koordinator mellom rådet og styret. Kasserer inntil videre.

©2020 by Arktisk Sjamansirkel | Organisasjonsnummer: 921 800 398