OM SIRKELEN

Arktisk Sjamansirkel er en åpen forening der man med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet. Sirkelen vil skape forståelse for Moder Jords åndelighet med inspirasjon fra samiske og andre urfolkstradisjoner.

Delmål

  1. Bidra til at alle samer og andre urfolk i nord kan få tilbake og utvikle sin åndelig kulturarv i henhold til FN ́s menneskerettigheter.

  2. Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, næring, kultur og urfolks åndelighet.

  3. Synliggjøre samisk, andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

  4. Gjøre etiske regler for sjamanistisk praksis tilgjengelig og aksepterte i samfunnet.

  5. Arktisk Sjamansirkel skal skape et miljø der sirkelen er drivkraft.

  6. Arktisk sjamansirkel skal være et samlende og inkluderende nettverk for alle sjamanistiske arbeidere.

  7. Utvikle en sirkel som som omfatter Sápmi og andre land med urfolk fra Arktiske strøk: Russland, Japan, Alaska, Canada, Grønland, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.

  8. Gjøre sjamanistisk praksis akseptert som en profesjon.

  9. Bidra og gjennomføre åndelig aktivisme: Aksjoner for støtte og utvikling av urfolks åndelige tilknytning til naturen.

SJAMANRÅDET, STYRET OG RESSURSGRUPPEN

SJAMANRÅDETS MELDEMMER:

Eirik Myrhaug 

Erena Rhöse

Nadia Fenina

Hege Dalen ​

Rådet er foreningens sakkyndige om åndelige spørsmål.

Rådet består av tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. Nye rådsmedlemmer velges av

rådsmedlemmene i konsensus.

 

STYRET ARKTISK SJAMANSIRKEL FORENING :

Eirik Boie Myrhaug: Styreleder 

Gro Eilefsen: Nestleder og kasserer

Vivi Røreng: Styremedlem og sekretær

Hege Dalen: Styremedlem, daglig leder og koordinator mellom rådet og styret.

Gunn Margit Olsen: Styremedlem og medlems-koordinator,

Peder Kittelsen Kaaber: Styremedlem.

Styret administrerer og representerer foreningen overensstemmende med

foreningens formål. Styret har inntil 7 medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilte valg.

Valgene gjelder for 2 år 

RESSURSGRUPPEN

Ressursgruppen består av medlemmer i foreningen som ønsker å tilby sine ressurser til arbeidet sirkelen gjør. 

Mer info kommer.

©2020 by Arctic Shaman Circle. Proudly created with Wix.com