ARKTISK SJAMANSIRKEL RÅD

Arktisk sjaman sirkel forening ble startet på initiativ av rådsmedlemmene Eirik Myrhaug, Erena Rhöse, Nadia Fenina og Helge Dalen. Rådet kan bestå av inntil 12 tillitsvalgte sjamaner fra det arktiske området. Arktisk Sjamansirkel råd er foreningens sakkyndige omkring åndelige spørsmål, og er også de som representerer Arktisk Sjaman sirkel forening i offentlig sammenheng, utfører felles seremonier og ritualer på vegne av sirkelen på områdene sirkelen er engasjert.

ERENA RHÖSE

"Jeg er hedret av å være med i Artisk Sjamansirkel råd for å medvirke for en felles kjærlighets takknemlighet til Moder Jord. Hun er mitt allt. Jeg har Moder Jord som min viktigste læremester. Dette er min mening om livet, jeg er her med moderen for å elske henne."
Erena Rangimarie Rhöse er en stor seremonimester og healer som bruker sangen for å kommunisere med Moder Jord og vårt forhold til henne. Hennes navn betyr flygende, fredsstjerne på maori-språket. Hun er Vannsjaman, Tohunga wai wiaora Arohanui fra Aotearoa (New Zealand), og er høvdingedatter av Ngati Kahungunu, Ngai Tahu, Raukawa og medlem av kongefamilien fra Waikato-stammen. Hun bor sammen med sin svenske mann i Sverige, men reiser regelmessig til New Zealand.
Erena er bærer av stammens kunnskap og Doctor of Maori Traditional Medicine. Erena er blitt invitert til mange land for å holde tale og foredrag som talskvinne for jordens minoriteter og urfolk. Noe som har ført til invitasjoner og møter med blant annet med Paven, Amrita Nanda May fra India og Dalai Lama. Hun har holdt foredrag i religion og vært gjestforeleser på Karlstad Universitet i øko-filosofi/ekosofi.
I hele Norden er hun kjent, også i de samiske samfunnet, som en stor healer og sjaman. Gjennom hennes enorme kunnskap, klarsynthet og kjærlighet har hun gitt mange samer kraft og selvtillitt til å styrke sin åndelige kulturarv.
Erena mener man ikke kan arbeide med retten til land og vann,  uten å ta tak i den åndelige delen av det hele. Vi ER naturen vi har rundt oss.

erena rhose 2018.jpg

NADIA FERNINA

Nadia Fenina (Nadezda Lyaschenko) er fra en tradisjonell reindriftsfamilie fra landsbyen Shongui utenfor Murmansk. Nadia er en av de etablerte samiske sjamanene i Sápmi som arbeider med formidling på et offentlig nivå med å ta tilbake den gamle samiske åndelige kulturarven. Hun er åpen og aktiv i utviklingen av ritualer, seremonier - og deling av kunnskap om myter fra russisk Sápmi. Nadia Fenina er kjent for sine magiske, vakre sang og tromming. Hun har gitt ut flere bøker om samisk historie og kultur, foreløpig kun på russisk. Hun er også en dyktig håndverker og billedkunstner. Hennes virke som kulturformidler har ført henne såvel til mange urfolkssamfunn på Nordkalotten - og inn i akademiske miljøer i bl.a Moskva.

49896763_354309358721485_570101377193843

HEGE DALEN

Hege Dalen
Hege er koordinator for Arktisk Sjamansirkelråd.Hun er født og er bosatt i Hattfjelldal på Helgeland. Hege er en av stifterne av Arktisk
Sjamansirkel og har et sterkt ønske om å ta vare på og utvikle den spirituelle kulturarven inn i den nye tiden. Nærheten og kjærligheten til et samisk levende landskap medfører et ansvar om å ta vare på Moder Jord. Hege er ildsjel og arrangør av Villkvinneseminaret i 10 år, programsjef og produsent for Isogaisa i 7 år. Som bakgrunn er hun kunst- og kulturformidler med produkjson og formidling av kunstutstillinger, kulturarrangementer og konserter. Hun har vært markedssjef på nasjonal og nordisk nivå, prosjektleder for Interreg-prosjekt, samt lærer i spansk og norsk for fremmedspråklige. Hun har også jobbet 5 år på sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal.
Hege har ved ulike anledninger samarbeidet med sjamanene Ailo Gaup, Robert A. Vars- Gaup, Anette Høst, Ronald Kvernmo, men aller mest maori Erena Rangimarie Rhöse.

EIRIK MYRHAUG

Eirik Myrhaug er sjamanrådets eldste og kjent for sin klarsynthet og evnen til å helbrede. Han oppvokst i Gratangen i Sør-Troms.
Eirik Myrhaug startet å praktisere som sjaman på begynnelsen av 1990-tallet, og tok dermed videre noaide tradisjonen i sin familie. Før dette var han ingeniør, og arbeidet som vannkraftutbygginger, noe som tok slutt med hans sterke engasjement i Alta-saken. Eirik har siden FN´s første miljøkonferanse vært opptatt av og utviklet en egen modell for økologisk økonomi som han har holdt mange foredrag om, og også har prøvd ut i praksis. 
Han er som riks-sjaman å regne, da han ofte blir intervjuet i ulike forbindelser på radio og tv - og har deltatt i en rekke populære tv-program som; Jakten på den 6. Sans, Nrk Brobyggerne-program og Norges herligste. 
Gjennom Livstreet, hans eget foretak, organiserer han sjamankurs og tar i mot klienter. Han har bidratt til at samisk folkemedisin har fått anerkjennelse gjennom Det Norske Healer forbundet. I mange år har han vært leder for Kosmologisk Livstro, en organisasjon som har utdannet forstandere som kan utføre ekteskaps- og dåps ritualer.

Eirik arbeider for at den samiske sjamanismen og noaidi kunsten skal få større plass i det offentlige rom og at samens tradisjonelle tenkning i siidasamfunnet skal få en plass tilbake i samisk økonomi og samfunnsliv.

eirik myrhaug 2017.jpg

©2020 by Arctic Shaman Circle. Proudly created with Wix.com