HANDLINGSPLAN

  

  

1. SEREMONIER OG RITUALER

Arktisk Sjamansirkelråd vil utføre felles seremonier og ritualer minst 2 ganger om

året: En gang i tilknytning til årsmøtet som vil bli offentliggjort. Det gjennomføres også

felles seremonier og ritualer i hele det arktiske områder.

2. DELING AV KUNNSKAP

Dele og utvikle vår sjamnsitiske kunnskap i sirkelen. Lage etiske regler som gjelder i

sirkelen. Arktisk Sjamansirkel har en egen FB-side, der vi deler kunnskap om

sjamanistiske ideer og prasis med medlemmene og andre interesserte.

3. SJAMANISME SOM PROFESJON

Få sjamanistisk arbeid akseptert som en godkjent og kvalitetsikret profesjon.

4. ØKE KUNNSKAP OM URFOLKS ÅNDELIGHET

Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, urfolks næring og

kultur – og urfolks åndelighet.

5. RETTIGHETER FOR MODER JORD

Bidra til å få lovmessige rettigheter for fjell, elver innskjøer og skoger. Dette kan være

å bidra i samarbeidsmøter mellom interessenter i samisk natur- og kulturlandskap,

aksjoner, seremonier og ritualer m.m.

6. RETT TIL UTØVE SIN ÅNDELIGHE KULTURARV

Bidra til at samer og andre urfolk får håndhevet sin åndelige kulturarv i henhold til

FN´s menneskerettigheter.

 

Synliggjøre hellige fjell og andre sakrale landskap, slik at disse blir respektert i hele det arktiske området og bidra til at slike landskap får være i fred. 

©2020 by Arktisk Sjamansirkel | Organisasjonsnummer: 921 800 398