Arktisk sjamansirkel

Arktisk sjamansirkel er en åpen forening der man med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet.
Sirkelen vil skape forståelse for Moder Jords åndelighet med inspirasjon fra samiske og andre urfolkstradisjoner.