RESSURSGRUPPE

Ressursgruppen består av medlemmer som ønsker å gjøre en innsats i foreningen og i de forskjellige prosjektene vi er engasjert i. Ønsker du å bidra i sirkelens ressursgruppe? 

BLI MEDLEM AV SIRKELEN

Bli medlem i sirkelen og gi din støtte til arbeidet vi gjør.

DONASJON

Ønsker du å donere penger til arbeidet sirkelen gjør med å fremme en felles sjamanbevissthet i arktiske strøk?

©2020 by Arktisk Sjamansirkel | Organisasjonsnummer: 921 800 398