DONASJON

Ønsker du å donere penger til arbeidet sirkelen gjør med å fremme en felles sjamanbevissthet i arktiske strøk?

Konto nr. 4516 31 29667.

Fra andre land enn Norge brukes IBAN: NO35 4516 31 9667 og BIC: HELGNO21XXX 


Du kan også bruke VIPPS bedrift i Norge. Du bruker den lilla ”kjøp og betal” og søker Arktisk sjamansirkel. Eller VIPPS til 550086.

Donasjon kan gis på generelt grunnlag eller merkes til spesielle prosjekter vi er engasjert i om ønskelig. 

tur til offerplass 3.jpg

©2020 by Arktisk Sjamansirkel | Organisasjonsnummer: 921 800 398