Ekstraordinært årsmøte 19. september 2022 Arktisk sjamansirkel

Getty Images

Alle medlemmer har fått informasjon om ekstraordinært årsmøte.
I møtet ble det tatt stilling til sirkelens fremtid og fremdrift.
Grunnlag for dette er utviklingen det siste året. Medlemmer i rådet har forlatt rådet og styret har holdt et minimum av aktivitetsnivå for å sikre fremdrift.
I flere styre- og medlemsmøter har det blitt gitt mulighet til å diskutere og å komme med innspill til sirkelens aktiviteter.

Alternativer

Oppsummert endte styret i Arktisk sjamansirkelen med 3 alternativer for sirkelens framtid:

1) Arktisk sjamansirkel legges ned
2) Arktisk sjamansirkel drives som nå
3) Navnet fornyes og vedtekter revideres.

Disse alternativene ble det stemt over i ekstraordinært årsmøte.
10 medlemmer fra sirkelen deltok på møtet inkludert følgende personer fra sirkelens styre: Eirik Myrhaug Partapuoli, Ingunn Lund Vang, Bjørn Kristian Igeland og Rebekka Sørli

Utfall

Medlemmene stemte over de 3 alternativene, men under møtet tilkom det informasjon via tekstmelding og mail om at rådsmedlem Erena Rhöse ønsker å overta lederskap av sirkelen uansett, slik at sirkelen kan bestå videre. Dermed ble alternativ 2 endret i innhold.
Her er utfallet av stemmingen:

Alternativ 1 – ingen stemer
Alternativ 2 – 9 stemmer for/1 stemme mot
Moderert: «Arktisk Sjamansirkel består og drives som nå og overleveres i sin hele struktur til rådet i Arktisk sjamansirkel i tillegg til at vervene i nåværende styret nullstilles.
Det betyr at det oppnevnes et interimstyre som overleverer innhold og struktur av sirkelen til Erena Rhöse. Inklusive innlogginger til nettside og sosiale medier, etc.
Alternativ 3 – frafalles, stemmes ikke over

Styretleder Eirik Myrhaug Partapuoli har varslet om at han fratrer sin stilling som styreleder etter dette ekstraordinære årsmøtet. Vi takker han for godt engasjement og dedikasjon i en turbulent tid og ønsker han lykke til videre.

Det er valgt et interimstyret som består av medlemmer og styremedlemmer. Oppgaven er å overlevere struktur og administrative opplysninger til Erena Rhöse i rådet.
Interimstyret består av Rebekka Sørli, Jostein Andersen og Ingunn Lund.

Alle andre styremedlemmer fritas for sitt verv og fritas for oppgaver. De kan selvfølgelig gjerne av egen vilje fortsette i Arktisk sjamansirkel ved å kontakte Erena Rhöse.

Vi ønsker rådet lykke til med godt arbeid i Arktisk sjamansirkel.

Vennlig hilsen fra det avgåtte styret i Arktisk sjamansirkel