Feiring av naturen – opptak av foredrag

I november ifjor arrangerte Arktisk Sjamansirkel et foredrag med tema «Feiring av naturen» på Samisk Hus».

Her belyste foredragholderne hvordan kan vi bli inspirert til et mer integrert i forholdet til naturen?Forskning og fakta viser tydelig at naturen er en premissgiver for menneskets helse og eksistens på jorden. Uten naturen vil mennesket ikke overleve som art.

Innlegg ble holdt av Caroline Ināya, Per Ingvar Haukeland – professor i Økofilosofi, Universitetet i Sør-Øst Norge og Eirik Myrhaug.

Her kan du se opptak av innleggene til Caroline og Eirik. For informasjon om Per Ingvars foredrag kan du ta direkte kontakt på: per.i.haukeland@usn.no

Caroline Ināya snakket om den feminine kraften og naturkraften. Som skogsterapeut snakker hun om erfaringer med skogsbading og dens effekt på mennesket. For mer informasjon se gjerne norwegiansage.com

Påfølgende foredag fra Eirik Myrhaug om økologisk Økonomi.

Vi takker for en flott kveld med en magisk stemning.