Sjamanisme på Lapplands universitet

Francis Joy, Arktisk sjamansirkelråd, har fått en stilling ved Lapplands Universitet for å undervise i kommunikasjon med trær. Det er viktig for Arktisk sjamansirkel å få gjennomslag for den åndelige dimensjonen i urfolks tankegang i såvel akademia, det økonomiske-, politiske- og rettssystemet. Det er ingen annen måte vi kan endre vår måte å behandle Moder Jord. Fra før av underviser Nadia Fenina i Arktisk Sjamansirkel ved Universitetet i Moskva.

Vi gratulerer Francis Joy og ser frem til å dele hans erfaringer fra undervisningen!

Francis Joy underviser om kommunikasjon med trær. Foto: Pekka Peura, Kaleva Lehti 2020.