Gathering 2021 – Arktisk Sjamansirkel 6.-8.august

Sirkelens kraft – Gathering på Nordfjeld Gård på Skotterud, Eidskog


Etter en lang tid uten sosialt samvær dukket muligheten opp til å avholde årets samling for Arktisk Sjamansirkel på Nordfjeld Gård, et steinkast fra Kongsvinger. I tråd med alle hensyn til Covid-19 restriksjoner kunne en liten gruppe samles til et program med foredrag i konferanserom og seremonier i vakker natur som Nordfjeld Gård er omringet av.
Både rådet og styret til Arktisk Sjamansirkel hadde i god tid jobbet med å sette sammen et program og å invitere foredragsholdere. 
Den aktuelle og kritiske situasjonen om å støtte Moder Jord i sin kamp om overlevelse ble selvfølgelig viet en stor plass. Dermed ble helgen en sterk opplevelse både for arrangøren og deltakerne.

Nordfjeld Gård i solskinn

Nei til Nussir gruvedrift

Aktuelle saker som ble løftet frem under møtet var støtte til å stanse dumpingen av gruveslam i Repparfjorden.
Under et arbeidsmøtet mellom styret og rådet ble det enighet rundt å skrive og publisere en pressemelding der Arktisk Sjamansirkel støtter den pågående motstanden mot Nussirs gruvedriften og tiltenkt rasering av grunnen i Repparfjorden ved å sluse 2 millioner tonn miljøgiftig gruveavfall i dette nasjonale laksevannet. 
Pressemeldingen sendes ut i uke 33. 

Direktehilsen fra Erenas mor, Te Aroha og Hera, på New Zealand

Vann får menneskerettigheter

Nåværende tidspunkt for the Gathering gjorde det også mulig for rådets medlem Erena Rangnimarie Rhöse å delta, hun er bosatt i Sverige. Som datter av New Zealands elv Whanganui  jobber hun i Sverige aktivt med for å få erklært Klaraälven til å få menneskerettigheter. Unikt var en hilsen fra hennes mor og med kraften fra hele Maori nasjonen som ble direkteoverført fra New Zealand. Under helgen ledet hun og Hege Dalen en sterk seremoni for vann der alle deltakere hadde med vann fra sine hjemsteder. Vannet ble, under seremonien, helt ut i Hornsjøen som ligger tett ved Nordfjeld Gård, og bes å føre videre våre bønner og healingen til vannet i verden.

Kiora whakawhetai kei te kotahi tangata, o te hui Arktisk Sjamansirkel, aroha mai nu mai. ErenaRangimarie RereOmaki Rhöse, datter av Whanganui River og Klaraälven.

Økologisk Økonomi

Eirik Myrhaug Partapuoli som leder Arktis Sjamansirkelrådet og som er styreleder ga et innsiktsfullt foredrag om sitt pionérarbeid innen Økologisk Økonomi som i disse tider er brennaktuelt og i mediene berøres ved å drøfte behovet for en sirkulær økonomi. I aktuelle drøftelser mangler allikevel natures prislapp i regnskapet og dermed tilfører økologisk økonomi en dimensjon som er kritisk for videreføring av et økonomisk system.
Arktisk Sjamansirkel vil fremover støtte arbeidet for å fremme Økologisk Økonomi da vi ikke lenger kan regne naturen som en utømmelige ressurs som gir villig og gratis av sine goder.

Eirik Myrhaug Partapuoli legger frem Økologisk Økologi

Finnskogens mystikk og sjamanens virke

Styrets Ingunn Lund-Vang førte oss med sin kunnskap dypt inn i Finnskogen og mystikken og kulturen til finnene som utvandret og som levde tett sammen med naturen, skog og dyrene. Hennes deling av innsikt og kunnskap var til gleder for alle i dette møte med Finnskogen.
Brita Pollan, forfatter av flere bøker om sjamanisme, delte også av sin kunnskap og erfaringer av historiske nedtegninger om sjamaner og deres innvielsesritualer. Det var nyttig å se hennes forskning i historisk kontekst.
I lys av dette var Ande Sombys innlegg om Noaidevuohta og joikens kraft en speiling av nåtidens sjaman som ga et godt bilde av både dilemmaer, etiske retningslinjer og humor i hans virke.

4 himmelsretninger

Sjamanhealer Beather Meyer Johansen ledet deltakeren på en kraftfull reise inn i de 4 himmelretningene der naturen delte sin visdom. Etter å ha funnet sin egen kraftplass i skogen gikk eller satt hver person i hver himmelretning for å finne informasjon om fortid, nåtid, framtid og egen bevissthet. Ved hjelp av meditasjon og tromming kunne personene komme i kontakt med sitt eget kraftdyr og flere hjelpedyr til å avdekke informasjon. De ble en sterk opplevelse for mange og da deltakerne kom tilbake til gården ble de møtt med et kraftig tordenskrall.

Sirkelens kraft

Nordfjeld Gård bød på en vakker ramme for hele oppholdet med sin unike beliggenhet og eksklusive utforming. Gunhild Amundsen Bruheim har med kyndig hånd styrt stedet og vært eierens høyre hånd i alle arrangement og anliggender. Eirik Myrhaug Partapuoli har igjennom de siste år holdt mange av sine kurs her. Med bortgangen av stedets eier, Hans Rasmus Astrup, er nå en ære forbi og stedet vil videreføres av en stiftelse med en ny visjon. Dermed takker Gunhild for seg etter mange år på Nordfjeld og Arktisk Sjamansirkel er enormt takknemlig  for at hun gjorde dette oppholdet til en uforglemmelig opplevelse for alle. All mat er høstet fra området og var delikat og på høyde med de beste gourmetopplevelsene. Vi ønsker Gunhild masse lykke til på sin vei og er godt fornøyd med at hun fortsetter i sin tilmålte tid i styret.

Dermed ble avslutningsseremonien på søndags ettermiddag ved Nordfjeld steinen avsluttende for flere i gruppen. Men også en start og videreføring av viktige oppgaver for styret og Arktisk Sjamansirkel. 
Moder Jord kan leve uten oss, men vi kan ikke leve uten henne. Hun gir generøst av sine goder men selv en mor setter grenser, spesielt når hun er sliten og ikke har mer å gi. Derfor har vi i seremonier og tromming sendt Moder Jord støtte. Samvær mellom likesinnede i denne helgen har bidratt til nye relasjoner, nye vennskap og åpner sirkelen for flere som kan bidra med sin kraft.

Rebekka Sørli