Medias bruk av Capitol Hill-«sjamanen»

Postet på Wix-plattformen av Hege Dalen

Arktisk sjamansirkel sendte 17.1.2021 ut pressemelding om hvordan pressen har misbrukt ordet «sjaman» som symbol på Capitolopprøret:

Den 6/1 ble Capitol Hill i Washington stormet, en voldelig hendelse der folk ble drept. Media gjorde Jake Angeli (Jacob Anthony Chansley) kalt for «QAnon-sjamanen» til et symbol for Capitol-opptøyene. Opprøreren var kledd i et hodeplagg med referanser til det amerikanske urfolk. Hodeplagget brukes i spirituelle seremonier og er hellig.

Medias er blitt et lettlurt offer for Trumps tilhengere, der virkemidler fra underholdningsindustrien og kunsten brukes i den politiske kampen. Medias dekning av Capitolstormingen blir dermed en sammenblanding av forvrengt historiefortelling, politisk propaganda og nyhetsdekning.

I en slik kontekst kan bruken av sjaman sammenlignes med myndighetenes hersketeknikk gjennom tidene som hekseforfølgelse, fornorskningsprosessene og rasisme. Dette er et nytt «slag» mot urfolks spirituelle tradisjoner.

Arktisk Sjamansirkelråd vil gjøre oppmerksom på at ved bruk av ordet «sjaman» på en krenkende og ydmykende måte, handler pressen i strid med rettslige og presseetiske prinsipper. Vi vil be pressen om å bruke aktsomhetsplikten ved presentasjon av hendelser der begrepet sjaman blir brukt.

ARKTISK SJAMANSIRKEL 17.01.2021 Eirik Myrhaug, Hege Dalen, Ande Somby, Francis Joy, Erena Rhöse, Nadia Fenina.

Sjamanisme: Sjamanisme er en moderne betegnelse på urfolks spirituelle tradisjoner over hele kloden. Ordet sjaman kommer fra Manchu-Tungus i Sibir «šaman» eller «saman» og betyr den som «ser» eller «vet». Sjamanen er en spirituell spesialist med kunnskap om mennesket, samfunnet og naturen. Fra 1800-tallet har sjamanisme utviklet seg til å bli en fellesbetegnelse for urfolks livssyn over hele kloden. Sjamanisme er blitt en populær trend for sin helhetstenkning som gir Moder Jord en egen iboende verdi. Når både natur og menneskeheten står i fare er det en naturlig reaksjon

https://www.dagsavisen.no/nyheter/navn-i-nyhetene/sjaman-ut-mot-sjaman-1.1824144