Hellige sertifikater/Sacrum Libellum

Postet på Wix-plattformen av Hege Dalen

Arktisk sjamansirkel samarbeidet med Jessica Ullevålsseter i denne sterke seremonien i Sagene kirke 2019: