Stortingsforslag om hellige fjell

Postet på Wix-plattformen 11. januar 2021 av Hege Dalen

Lovforslag: Vil verne samenes hellige fjell

Miljøpartiet de grønne (MDG) mener samenes hellige fjell bør vernes, på samme måte som kristne kirker. Nå legger de fram et forslag i Stortinget om å endre loven.

Arnhild Aass Kristiansen
Publisert torsdag 10. desember 2020 - 10:53
Sist oppdatert torsdag 10. desember 2020 - 15:09
– Vi har hundrevis av vernede kristne kirker i Norge, men ingen vernede samiske hellige natur-steder. Mange andre land har gjort dette for sine urbefolkninger, men ikke Norge, sier Per Espen Stoknes (MDG) til Dagbladet.
Stoknes møter fra i dag i Stortinget for partileder Une Bastholm.
Han bruker anledningen til å fremme et forslag for Stortinget om å sette i gang en verneprosess av minst fem utvalgte samiske fjell og natursteder.
– Er det virkelig nødvendig?
– Ja. På tross av grunnlovens sameparagraf, kulturminnelov, kulturminnepolitikk og Stortingsmeldinger, har i praksis ingen hellige fjell, innsjøer eller samiske offersteder fått en permanent anerkjent vernestatus i Norge. Dermed går fortsatt utbyggingsinteresser av naturområder som oftest foran kulturminnevern og religiøse praksiser knyttet til for eksempel reindrift, sier Stoknes.
FREMMER FORSLAG I STORTINGET: Per Espen Stoknes (tv) . Foto: Mariam Butt / NTB– Har fått for lite oppmerksomhet
Sametingspresident Aili Keskitalo stiller seg positiv til forslaget.
– Det er en veldig interessant sak. På Sametinget jobber vi parallelt med å ferdigstille en sametingsmelding knyttet til kulturminner og hellige steder. Nettopp hellige fjell og hellige steder er noe som løftes fram som noe som har fått for liten oppmerksomhet, sier Aili Keskitalo. Derfor bør du bry deg om klimaet, selv om politikerne ikke gjør det
KLIMAPODDEN: Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell og WWF-leder Bård Vegar Solhjell, fikk hjelp av klimapsykolog Per Espen Stoknes til å svare på hvordan få folket med på klimaomstillingen.
Hun peker på fjelltoppen Rásttigáisá, som ligger på Finnmarksvidda i Øst- Finnmark, som et eksempel på hvorfor hun mener vern er viktig.
– Rásttigáisá er godt dokumentert som et hellig fjell og område tilbake til 1700-tallet. Det er mange kulturminner i nærheten. Enkelte av dem er vernet, men selve fjellet har ikke vern. Nå planlegges det å bygge ut vindkraft der. Det er problematisk, både for reindrifta, men også fordi lokalbefolkningen oppfatter dette som et hellig område, sier hun.
Fjerner bilder av kjent klippeVil verne Tromsdalstiden
Stoknes vil også verne Rásttigáisá. Han peker også på Kjerringtind i Hattfjelldal og Tromsdalstinden nær Tromsø som verneverdige hellige fjell
– Alle disse har eldgamle, dokumenterte tradisjoner, sier han
– Hvilke konkrete konsekvenser kan dette få for for eksempel Tromsdalstinden som ligger så nær Tromsø?
– Det er avhengig av hvilken modell man velger for et slikt nasjonalt kulturvernområde. Den svenske Atoklimpen – er et kulturreservat, mens den Australske Urulu-modellen er mye strengere. Her er eierskapet tilbakeført til urbefolkningsorganisasjonen, og tilgangen begrenses for de uten urbefolknings-tilknytning, sier han.
Han mener en av årsakene til at det ikke er noen hellige fjell og naturområder i Norge. er at mange samiske miljøer på grunn av historisk knallhard fornorsking har holdt den hellige praksisen skjult eller bare innenfor lukkede kretser og familier.
– Slike fjell har fungert som kirker for nordmenn. Men de forsvinner nå og ødelegges gjennom ting som veier, tunneler, vannkraft, vindkraft og gruver. Derfor er det nødvendig, sier MDG-politikeren.  Dagbladet https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-verne-samenes-hellige-fjell/73164217?fbclid=IwAR3ox2KgkDruYKowHTm3f9B6a0zpbYVPR7OCOGBtC2AwRDDB8IYN5yg-IU4