Nye navn i Arktisk sjamansirkelråd

Postet på Wix-plattformen 5. oktober 2020 av Hege Dalen

Sjamanrådet ble dannet 16. august 2016 på Isogaisa i Lavangen. I november 2018 ble navnet forandret til Arktisk Sjamansirkelråd da Arktisk Sjamansirkel ble stiftet. Rådet er nå utvidet til seks medlemmer og består nå eldre Eirik Myrhaug, Norge/Sápmi , Nadia Fenina, Russland/Sápmi , Erena Rhöse, Sverige /maori, Hege Dalen, koordinator. Ny medlemmer er Ánde Somby, Norge /Sápmi og Francis Joy, Finland/ druide.

ANDE SOMBY

Ánde Somby har dype røtter i de samiske tradisjonene i Finnmark gjennom sin familie. Han har bred erfaring som jurist og har fortiden et postdoktorat ved juridisk fakultet ved universitetet i Tromsø. Urfolkenes rettsstilling er fortsatt mangelfullt ivaretatt. Et hovedproblem er det er mangelfulle kunnskaper og forståelse for urfolks historie, livsform normer og verdier.

Ánde Somby er multikunstner og er forfatter, visuell kunstner, joiker og musiker. Han har praktisert som profesjonell joiker fra han var 14 år gammel og var med å grunnla musikkseksjonen til DAT. Ande sier: «Tradisjonelt var våre mennesker dypt respektert av sine nabofolk for sin spirituelle styrke. Spiritualitet dreier seg om å bry seg og om å dele. Jeg skal vise litt av vår spiritualitet ved å bry meg og meddele dere bilder, joiker, tanker og kreativitet. På den måten vil jeg vise livskraften, gleden og styrken i vårt folk.»

«Jeg vokste opp i den sjamanistiske tradisjonen. Motstandskraft har vært på vei for å gjenopprette sjamanisme. Motstandskraft skjer mellom tradisjon og innovasjon. Jeg bruker det i hverdagen. Jeg pleier å fortelle historien om reinen og mannen. Vi må spise tallerkenen veldig ren, med de mulighetene vi har rundt oss. Det må være morsomt, vakkert eller praktisk. Vi må oppfylle den etiske plikten vi har til reinen for å gi opp dette livet. Å være nyskapende i måten han spiser kjøttet på. Og å betale tilbake er å lage små øreringer. En måte å være i pendelen mellom innovasjon og tradisjon. «

FRANCIS JOY

Francis Joy har et postdoktorat ved Arctic Center, University of Lapland, Rovaniemi med fagene komparativ religion, europeisk historie og religionsvitenskap. Han har fått publisert vitenskapelige artikler om samisk sjamanisme og forholdet mellom sjamanisme og forhistorisk bergkunst.

Francis er Holistisk terapeut, sertifisert utøver i soneterapi og Masterlærer i Reiki.

«Jeg har vært involvert i druidtradisjonen i 23 år og fra 1996 som healer. Siden jeg bor i det arktiske landskapet prøver jeg å finne en kobling mellom druiden og arbeidet jeg gjør ved universitetet. Spesielt bergkunsten har vært viktig. Jeg prøver å synliggjøre sjamanismen, så den ikke forsvinner inn i stillhet. Det er fortsatt mennesker som praktiserer sjamanistisk arbeid. Arbeidet til Eirik Myrhaug med ritualer for de fire himmelretningene og koblingene mellom økologi og land er viktig. Bli fri til å utøve sjamanisme. Bli fri fra forfølgelsen fra da romerne invaderte druidene. Den åndelige øvelsen er knyttet til landet. Det er en kolonihistorie som har funnet sted. Hvis jeg kan bruke ferdighetene mine til å styrke mennesker, stiller jeg til tjeneste. «

Vi ser fram i mot et samarbeid med Francis Joy og Ande Somby som nå er en en del av Arktisk sjamansirkelråd. Det vil kunne styrke og fornye Arktisk sjamansirkel.