Seremoni for balanse i naturen – redd reinen og skogens ville dyr

Postet på Wix-plattformen 30. mars 2020 av Hege Dalen

Oppdatert: 24. juli 2020

Arktisk Sjamansirkel holder seremoni i Hurdal onsdag 1. april kl. 1800 for å styrke reinens og store dyr i utfordringene med de store snømengdene og de klimatiske forholdene som har rammet store deler av Norden og Arktisk område.

I etterkant av seremonien inviteres du til å delta på vårt første webinar for å dele opplevelser og snakke om hva vi kan gjøre for å følge opp videre.

Alle kan gjøre en seremoni «der du er» onsdag kl 18, så møtes vi på ZOOM-møtet etterpå kl 20. Meld dere på arrangementet, så sender vi link 🙂

Her er forberedelsen til seremonien som Eirik Myrhaug har initiert og laget. Dere holder seremonien slik dere ønsker med dette utgangspunktet:

«Vi står i sirkelen

og er samles fra øst, sør, vest og nord

i kontakt med alle elementene ild, vann, jord og luft.

Vi ber om balanse i værsystemet i hele området og at alle dyrene oppnår de beste betingelsene i den rådende situasjonen.

Vi ber våre forfedre, Moder Jord og universet

om hjelp og styrke til å gå igjennom utfordringene reinen og reindrifta har med snø og værforholdene.

Vi ber om at samfunnene i Norden og Arktis blir oppmerksomme på den vanskelige situasjonen og at det settes inn ressursen inn for å hjelpe dem.

Vi henstiller alle som ferdes i skog, mark og fjell om å vise hensyn til alle dyrenes utfordringer- og vise respekt for reinens situasjon.»

Meld dere på arrangementet – så blir du med på ZOOM-webinaret!

I STYRKE OG KJÆRLIGHET FOR MODER JORD