KJERRINGTiNDERKLÆRINGEN

Postet på Wix-plattformen 25. jan. 2020 av Hege Dalen

Vi erkjenner at
Moder Jord og mennesket er en del av en helhet:
Naturen er kulturens hjem.
Naturverdi og menneskeverd går ut på et.
Det vi gjør mot Moder Jord gjør vi mot oss selv.
Vi har forstått at vår levemåte får uholdbare konsekvenser.
For Moder Jord, mennesker og alt liv.
De utfordringer som vi står overfor som enkeltmennesker
og som felleskaper er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. 
Det handler om verdier.
Vi vil bruke den mest sårbare naturen.
For å redde kloden mot miljøødeleggelser.
Alt liv er derfor truet.
Å arbeide for fred med naturen
er også en handling for økt rettferdighet.
Vår levemåte rammer særlig fattige, urfolk og fremtidens generasjoner.

VI VIL

arbeide for en ny forståelse av verden: Av natur, menneske og økonomi.
La denne forståelsen prege våre valg både som enkeltmennesker og som fellesskap.

La oss finne gleden ved å leve i fred med Moder Jord.
Å leve i fred med Moder Jord er et valg for den enkelte. 
Å leve i fred med Moder Jord er et valg for felleskapet. 
Menneskets muligheter er store, både til å skape og til å ødelegge.
Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss
til en tenke- og levemåte som tjener Moder Jord, vår egen natur
– og den virkeligheten som omgir oss. 

Fjellet Aahkansnjurtjie er hellig, for hun er aahka, vår kjære mor. 
Vi vil leve i fred med Moder Jord. 

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Aahkansnjurtjie – manifestet

Oslo, 3.11.2019
Arktisk Sjamansirkelråd
Eirik Myrhaug, Nadia Fenina, Erena Rhöse, Hege Dalen