Vintersolverv på kraftsted nord i Oslo

Postet på Wix-plattformen 24. jan. 2020 av Hege Dalen

Ordet jul stammer fra norrøn tradisjon. På samisk heter det juovllat. Det betyr hjul eller sirkel, med andre ord årshjulet. Årshjulet «snudde», vintesolverv var kl 05.19 den 22. des.

Vi takket for året 2019 I tråd med nysjamanistisk tradisjon, gjorde vi serermoni for å takke 2019-hjulet. Alle deltakerne hadde «snakkepinnen» og gjorde en hilsen til det året som har vært. Vi gjorde en enkel ofring til ilden.

Ønsket velkommen en ny trettenårsirkel Hvis vi går 4 trettenårssirkler tilbake, kommer vi til året 1968. Det er 52 år siden ungdomsopprøret var i den vestlige verden. I 2020 starter en ny trettenårsirkel. Vi tok med alle himmelretninger, Moder Jord og Fader Himmel, planteverden, dyreverden, mennekseverden og alle fire elementene i vår hilsen. Videre ønsket vi at alle må komme best mulig gjennom denne syklusen og at vi som menneskehet åpner for å tenke nye tanker og nye løsninger.

Tromming Alt ble avsluttet med felles tromming for å bekrefte seremonien. Inger Karin Walland takk ilden for lys, varme og kraft da vi forlot det stedet og ilden fikk brenne ut av seg selv. Takk til alle som deltok og som var med oss i tankene.

Kosmologisk Livstro og Arktisk Sjamansirkel var sammen om arrangementet. GOD JUL!