RITUELL VANDRING I HELLIG FJELL – KJERRINGTINDEN 15.8.2019

Postet på Wix-plattformen 29. aug. 2019 av Hege Dalen

Arktisk Sjamansirkel gjennomførte fredag en rituell vandring for Aahkansnjurtjie og hellige fjell på Helgeland med 25 personer. Vi ville vise respekt og gi beskyttelse for fjellene, reinen og de samiske familiene slik at naturen, tradisjonene, kunnskapen og språket blir bevart for framtidige generasjoner.

Det samiske hellige fjellet Aahkansnjurtjie – Kjerringtinden i Hattfjelldal og Hemnes kommune er truet av vannkraftutbygging.

Andre fjell på Helgeland hvor myndighetene har lagt opp til å se bort fra urfolksrettighetene til land og vann og ekspropiere store landområder på blant annet Øyfjellet i Mosjøen og Sjonfjellet med vindkraftutbygging og Nasafjell av en ny gruveutbygging. Alt dette er en trussel om nye, store og uhelbredelige overgrep på sårbare natur og den samiske befolkningen.

Torsdag den 15. august vandret 25 deltakere til Kjerringvatnet til neset der reinflokken har blitt samles gjennom generasjoner. Der ble det avholdt en kraftfull seremoni der disse ordene seremonien ble brukt: «Vi – alle mennesker – er fra universet, solsystemet og kloden. Vi ber om respekt for det hellige fjellet Kjerringtinden for at området bevares slik våre forfedre gav det til oss.»

Lørdag kveld ble det avholdt en ny seremoni på Lappvad i Plurdalen for å styrke kraften i arbeidet. I seremonien ble det ofret reinhorn og steiner fra Kjerringtinden og Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt. Steinene og reinhornene skal videre brukes i en kunstinstallasjon skapt av Jessica Ullevålseter i Sagene kirke i Oslo på Alle Helgensdag 3. november 2019. Kunstverket skal også være en del av den globale fredsmarsjen Jaijagat som starter i New Dehli på Gandhi’s bursdag 2. Oktober i år. Fredsmarsjen starter med en fredskongress og ender hos FN i Genève 20. september 2020.

Seremoniene ble ledet av noaiden Eirik Myrhaug. Deltakerne var fra Sapmi, Helgeland, hele Norge, Sverige, Danmark, Mexico, Island, Tyskland og Sør Afrika.
Seremoniene og vandringen blir dokumentert og formidlet av Team Ullevålseter.